Sunday, 15 May 2016

Iman Kepada Allah SWT

Iman Kepada Allah SWT

A. Pengertian Iman Kepada Allah
Iman kepada Allah SWT termasuk rukun iman yang pertama dimana setiap muslim wajib mempercayainya. Allah SWT adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, semuanya disediakan untuk makhluknya terutama manusia. Iman adalah mengakui dalam hati mengucapkan dengan lesan dan mengamalkan dengan perbuatan.
Semua sifat-sifat Allah itu ada pada-Nya dan selalu Maha Sempurna. Sifat-sifat yang harus ada pada Allah disebut sifat wajib Allah.

B. Sifat Wajib bagi Allah dan Mustahil bagi-nya
Sifat wajib bagi Allah, yaitu:
 1. Wujud (ada)
 2. Qidam (dahulu)
 3. Baqa (kekal)
 4. Mukhalafatu lil hawaditsi (berbeda dengan yang baru)
 5. Qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri)
 6. Wahdaniyah (Maha Esa)
 7. Qodrat (Maha Kuasa)
 8. Iradat (Maha Berkehendak)
 9. Ilmu (Maha Mengetahui)
 10. Hayat (Maha Hidup)
 11. Sama' (Maha mendengar)
 12. Bashar (Maha Melihat)
 13. Kalam (Maha Berfirman)
 14. Kaunuhu qaadiran (Keadaan-Nya yang berkuasa)
 15. Kaunuhu muriidan (Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan)
 16. Kaunuhu 'aliman (Keadaan-Nya yang mengetahui)
 17. Kaunuhu hayyan (Keadaan-Nya yang hidup)
 18. Kaunuhu sami'an (Keadaan-Nya yang mendengar)
 19. Kaunuhu bashiiran (Keadaan-Nya yang melihat)
 20. Kaunuhu mutakalliman (Keadaan-Nya yang berbicara)
Sifat mustahil bagi Allah, yaitu:
 1. Adam (tidak ada)
 2. Huduts (baru)
 3. Fana (rusak)
 4. Mumatsalatu lil hawaditsi (sama dengan yang baru)
 5. Muhtaajun ilaa ghairihi (memerlukan yang lain)
 6. Ta'addud (terbilang)
 7. 'Ajzun (Lemah)
 8. Karahah (terpaksa)
 9. Jahlun (bodoh)
 10. Mautun (mati)
 11. Shumum (tuli)
 12. 'umyun (buta)
 13. Bukmun (bisu)
 14. Kaunuhu ajizan (Keadaan-Nya yang lemah)
 15. Kaunuhu mukrahan (Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa))
 16. Kaunuhu jahilan (Keadaan-Nya yang bodoh)
 17. Kaunuhu mayitan (Keadaan-Nya yang mati)
 18. Kaunuhu ashamma (Keadaan-Nya yang tuli)
 19. Kaunuhu a'maa (Keadaan-Nya yang buta)
 20. Kaunuhu abkam (Keadaan-Nya yang bisu)
C. Asmaul Husna
Allah mempunyai sifat jaiz artinya sifat yang boleh ada pada-Nya dan boleh tidak ada pada-Nya. Selain itu Allah SWT juga mempunyai nama-nama lain yang disebut "Asmaul Husna" dimana asmaul husna itu ada 99, diantaranya:
 1. Al Khaliq (Maha Pencipta)
 2. Ar Rahim (Maha Penyayang)
 3. Al Hadi (Maha Pemberi Petunjuk)
 4. Al Qayyum (Maha Berdiri Sendiri)

====================
Sumber:
Modul Pendidikan Agama Islam, Kls 1 SLTP Tahun 2003 (Semester Ganjil)
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

  © Ratna-Always For You The Transformers by Blog Tips And Trick 2009